fbpx

Segurament no has sentit parlar de què és el biofeedback, però sí que tots coneixem què és un electrocardiograma o un pulsòmetre. Etimològicament el terme prové de bio (vida) i feedback (retroalimentació).

Doncs bé, el biofeedback és una tècnica que consisteix a utilitzar instruments de mesura precisos que faciliten a la persona informació de manera immediata sobre els seus canvis fisiològics amb l’objectiu que aprengui a detectar-los i controlar-los de manera voluntària. La tècnica que és relativament senzilla, està basada en un sistema de sensors gràcies als quals la persona és conscient en temps real d’un o diversos indicadors fisiològics que li van donant informació del funcionament del cos.

Descripció i història del biofeedback.

La irrupció del biofeedback en l’àmbit de la psicologia es va donar a la fi dels anys 60 i va permetre obrir un horitzó de múltiples possibilitats. Trencant amb la creença que hi havia establerta fins al moment que els processos mentals estaven separats de les funcions corporals. Des d’aquest nou enfocament, es comença a defensar la idea que cos i ment conformen el nostre organisme i estan íntimament connectats. Per tant, si aprenem a actuar sobre les nostres respostes fisiològiques davant determinades situacions, podrem modificar el nostre estat mental o emocional i prendre el control del nostre comportament.

Amb el biofeedback, la persona a través d’un procés d’entrenament, aprèn a modificar per autocontrol voluntari aquells processos fisiològics que estan afectant en el seu comportament. La clau i el gran avantatge d’aquesta nova visió respecte a altres enfocaments està en el fet que la persona així, es converteix en agent actiu capaç de prendre el control sobre el seu propi cos i en conseqüència de com respondre davant unes certes situacions.

Com és natural, en la pràctica clínica no hi ha dubte que el biofeedback resulta ser una eina especialment útil. Per exemple, per al tractament de trastorns psicosomàtics, en els trastorns d’ansietat o en el camp de la rehabilitació neuromuscular. Aquest últim és, lògicament, el camp on s’ha aplicat més i on s’ha provat més la seva eficàcia.
No obstant això, aquesta tècnica no sols és aplicable en el camp clínic. Avui dia, el biofeedback s’aplica en multitud d’àmbits com l’educatiu, també s’utilitza i és molt eficaç en l’esport, en l’entorn empresarial, la robòtica, la intel·ligència artificial i, per descomptat també, el desenvolupament personal.

Tipus de biofeedback

Abans d’entrar en els tipus de biofeedback, cal remarcar que el biofeedback aplicat a la clínica, és una tècnica que se centra en problemes funcionals, no estructurals. És a dir, ens ajuda a millorar com funciona el nostre organisme. És important aquest aclariment perquè si tenim un problema respiratori, com per exemple, asma, el biofeedback no cura aquest trastorn, però el que sí que fa, és ajudar la persona a canviar el patró de respiració per a minimitzar els seus efectes millorant els símptomes de manera notable.

Existeixen diversos tipus de biofeedback. L’elecció de l’un o l’altre dependrà dels objectius que es vulguin aconseguir. Veurem els més utilitzats:

Electromiograma (EMG)

És un dels més utilitzats i registra informació sobre el to muscular. La tensió muscular, com sabem, és un bon indicador d’estrès. Es pot utilitzar de dues formes, la primera és de forma generalitzada on l’objectiu és aprendre a relaxar els músculs permetent aconseguir un estat general de baixa activació i així contrarestar l’estrès i l’ansietat.

Però també es pot aplicar de manera específica per a aconseguir un estat d’activació òptim d’uns certs grups musculars. Aquest entrenament resulta molt eficaç per a l’alt rendiment esportiu o per a evitar el dolor tensional específic com ocorre, per exemple, en el cas de les cefalees.

Necessites un psicòleg i coach professional?

Compta amb nosaltres davant qualsevol necessitat. Treballem amb les millors tècniques de biofeedback per a oferir-te solucions.

Activitat electrodermal

La resposta psicogalvànica (glàndules sudorípares) de la pell també és un molt bon indicador d’estrès però el seu avantatge és que és un excel·lent indicador d’estats emocionals. Quan ens enfrontem a situacions estressants podem notar la sensació de fred i humitat a les mans però també davant situacions que ens emocionen la nostra pell reacciona. Com per exemple quan se’ns posa la “pell de gallina”.

És per aquest motiu que aquesta tècnica és un excel·lent marcador objectiu dels estats d’activació de la persona, convertint-la en un feedback molt efectiu a l’hora d’entrenar la relaxació.

Respiració i freqüència cardíaca

L’ansietat provoca que la respiració sigui ràpida, irregular i superficial provocant l’increment del ritme cardíac. És per aquest motiu que, en moltes ocasions, es mesuren les dues variables alhora i observar així, la coherència o relació entre respiració i sistema cardíac. En entrenar a la persona a reduir el nombre de respiracions per minut, aconseguirà reduir el nivell d’activació i per tant, també aconseguirà entrar en calma reduint l’estrès i l’ansietat.

Temperatura perifèrica

Si t’has fixat, davant situacions de tensió o quan estem nerviosos podem notar una sensació de fred a les mans i els peus. En els casos més extrems, com per exemple, en la malaltia de Raynaud, les àrees afectades es tornen blanques o blaves. L’entrenament amb aquesta mena de biofeedback consisteix a aprendre a incrementar la temperatura d’aquestes zones.

EEG neurofeedback

El neurofeedback

El neurofeedback EEG és un tipus de biofeedback que el que fa és mesurar l’activitat elèctrica cerebral. Mostra les ones cerebrals proporcionant informació sobre l’activitat i l’estat cerebral a temps real.f

Podem dir que el neurofeedback igual que els altres sistemes de biofeedback entra en el bucle cos-ment. Però, en comptes de fer-ho a través del cos, el fa a través del sistema nerviós central (SNC). Ensenyant a la gent a canviar els ritmes i patrons disfuncionals dels seus cervells.
Per a això empra sensors situats en àrees específiques del cuir cabellut que es corresponen amb parts específiques del cervell per a donar informació sobre el seu funcionament.

Biofeedback i estrès

Abans de veure com el biofeedback és una solució realment efectiva per a l’estrès revisarem uns quantes dades que potser no coneixes i on és necessari posar el focus:

  • Sabies que un 84% de la població espanyola pateixen estrès sent aquesta tendència més elevada en les dones (87%) que en els homes (81%)? I que gairebé la meitat de la població espanyola no dorm prou?
  • L’estrès laboral és el segon problema de salut relacionat amb el treball més freqüent a Europa, després dels trastorns múscul-esquelètics que, per cert, també estan relacionats amb l’estrès.
  • A Espanya un 20% de la població (gairebé 2 de cada 10 persones adultes) ha sofert algun tipus de trastorn d’ansietat.
  • El control de l’estrès disminueix el risc de sofrir un atac cardíac o cerebral fins a un 80%.

Com hem vist, el biofeedback ens permet veure com reaccionem davant l’estrès. Una vegada aprenem a identificar les respostes del nostre cos davant l’estrès, practicar amb els instruments de biofeedback per a controlar-les, es converteix en una cosa relativament ràpida i senzilla, a més d’amèna. L’objectiu final és arribar a automatitzar aquestes respostes apreses amb els instruments de biofeedback per a aplicar-les després, en el nostre dia a dia, de manera autònoma i inconscient.

Així, amb l’entrenament adequat s’aconsegueix aprendre a controlar la tensió muscular, la respiració, la sensació de fatiga, la freqüència cardíaca, la temperatura corporal basal i perifèrica (mans i peus), també millorar problemes de pell que com hem vist estan molt relacionats amb els estats emocionals, maldecaps, etc.

Però no sols això, també s’aconsegueix millorar l’equilibri emocional, augmentar l’autoestima, controlar els pensaments negatius i repetitius, també controlar la irritabilitat i l’agressivitat, millorar l’autoconeixement, superar l’apatia i la falta d’il·lusió i augmentar la concentració.