fbpx

Quan parlem de la salut, a vegades utilitzem alguns termes de forma poc precisa. Per això volem que coneguis molt bé les diferències entre estrès i ansietat, que són dues respostes psicològiques amb eventuals repercussions orgàniques a les quals pots estar sotmès.

Quan és estrès i quan ansietat?

A la revista Mal-estar E Subjetividade, inscrita en el sistema d’indexació Redalyc, un grup de psicòlegs ens explica que la falta d’exactitud és una cosa habitual. A més d’afectar termes com l’ansietat i l’estrès, inclou uns altres d’ús comú, com són la por o l’angoixa.

Definició d’ansietat

Aquest concepte expressa un estat d’hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic, una resposta fisiològica davant determinades situacions. No es tracta d’un sentiment o una emoció, sinó que és una reacció que serveix per a adaptar-te als canvis de l’entorn.

Les alteracions orgàniques que acompanyen a l’ansietat constitueixen un context fisiològic que pot causar-te sensacions poc plaents. També apareix un sentiment d’anticipació davant amenaces futures, imaginàries o reals.

Què és l’estrès?

En primer lloc, volem explicar-te que l’estrès, en contra del que es pensa, no sempre és negatiu. Es tracta d’una mena de resposta fisiològica capaç de generar emocions, positives o negatives. Pot definir-se com la mena de relació que s’estableix entre la persona i el seu entorn, on es percep un perill quan les capacitats són superades per les demandes.

Si aquesta relació et genera un desafiament estimulant i potència els teus recursos, llavors es tracta d’una situació positiva. En aquest cas, parlarem de eustrés, que és una resposta saludable i productiva.

A Cresenzia realitzem sessions de coaching online i presencials

Aprèn a gestionar l’estrès i minimitzar la teva ansietat. Aquí van una dada per a reflexionar:

  • El 90% de les consultes mèdiques estan relacionades amb l’estrès.

Diferència entre estrès i ansietat

A més de ser conceptes diferents, les manifestacions i les dinàmiques de tots dos estats psicològics són diferents. Conèixer les diferències entre estrès i ansietat pot ajudar-te a saber si és ansietat el que sofreixes, o si, per contra, estàs sotmès a estrès.

Orígens

Quan t’enfrontes a una situació estressant dones una resposta davant estímuls que reps de l’entorn, sigui social, laboral o familiar. En el cas contrari, l’ansietat és una reacció interna, més complexa, producte de les emocions i els conceptes apresos. També incideixen en l’aparició d’aquests quadres les idees persistents i els pensaments catastròfics, que són factors relacionats amb l’estructura de la personalitat.

Permanència en el temps

L’estrès apareix davant un estímul determinat i té relació directa amb ell. Ets perfectament conscient de què ho causa i, en resoldre la situació, retornes a la tranquil·litat. L’estrès és causat per situacions del present i que estan enfront de tu.

L’ansietat té relació amb el futur, amb el que podria succeir. En moltes ocasions no guarda relació amb un estímul concret i pots sentir-la sense identificar les causes que la generen. En conseqüència, l’ansietat tendeix a fer-se crònica, perquè és més difícil de resoldre i dissipar.

Emocions predominants

Quan estàs sota una situació estressant, el que sents és bàsicament preocupació davant una situació que supera, o així ho perceps, les teves capacitats. Cal resoldre el problema, perquè en cas contrari, hi haurà conseqüències negatives.

En canvi, en els estats ansiosos el que predomina és la por, el temor, que moltes vegades és irracional. Aquestes circumstàncies emocionals desencadenen al seu torn una sèrie de símptomes, que poden resultar-te molt molestos.

quan estrés ansietat

Influència de l’aprenentatge en l’ansietat

Sens dubte, les experiències prèvies donen un caire molt personal a les respostes que generem davant determinats estímuls. En l’ansietat aquest aprenentatge juga un paper fonamental, ja que molts de les pors que sentim són apresos des de la infància. Les experiències negatives durant la vida sumen noves aprensions als nostres continguts emocionals.

Per contra, l’estrès és una reacció davant una situació enfront de la qual la majoria de les persones reaccionarien d’igual manera, sense aprenentatge previ. Un exemple pot ser rebre un ascens, però no tenir clar el teu rol. Totes les persones col·locades en la mateixa situació sentiran estrès.

Estímuls positius i negatius

Una altra diferència entre estrès i ansietat és que el tipus de situació que desencadena la segona té sempre una connotació amenaçadora, negativa, que comporta un potencial mal. No obstant això, les situacions estressants poden ser negatives, o ben positives: l’arribada d’un fill, unes vacances, la mudança a un habitatge més ampli.

Símptomes

El quadre simptomàtic dels qui sofreixen els dos estats psicològics és també diferent. Enfront de l’estrès, la persona desenvolupa frustració i preocupació. La falta d’informació o d’habilitats genera incertesa i pots sentir-te indefens davant un perill imminent.

D’altra banda, l’ansietat es manifesta amb alguns símptomes físics com a palpitacions, boca seca, mans fredes i suoses, augment del peristaltisme intestinal, tremolors i visió borrosa. Quan l’ansietat es manifesta com una conseqüència de l’estrès, llavors coexisteixen els símptomes d’ambdues.

És útil conèixer a fons les diferències entre estrès i ansietat com a primer pas per a aprendre a manejar-les. La salut mental és decisiva per a la teva qualitat de vida i un funcionament productiu amb l’entorn.