fbpx

El Coaching és un procés d’acompanyament durant un període limitat de temps en el qual el Coach ajuda a la persona (client) a aconseguir uns determinats objectius marcats prèviament.

Aquest acompanyament es realitza a través de tota una sèrie de tècniques pròpies perquè el client desenvolupi les habilitats necessàries per a aconseguir els resultats desitjats.

El Coaching no ha de confondre’s amb psicoteràpia, consell o diagnòstic mèdic i en cap cas serà substitut d’ells.

Els principals Beneficis de el Coaching:

  • Definir i aconseguir objectius:

        El Coaching et ajuda a establir objectius específics, mesurables, assolibles, realistes i en un temps determinat (SMART).

  • Potenciar la Flexibilitat:

          Per augmentar la teva capacitat d’adaptació als canvis de l’entorn.

  • Desenvolupar la Creativitat:

          Capacitat de generar noves alternatives i idees en diferents situacions.

  • Fomentar el Benestar:

          T’ajuda a descobrir el lloc en el qual vols estar, donant sentit al teu propòsit a la vida.

  • Afavoreixer l’Autoconoixement:

          Reflexió i capacitat de coneixer-se un mateix. Per al teu Creixement Personal.

 
Josep Maria Carreira

Josep Maria Carreira

Coach & Consultor