fbpx

La PNL o programació neurolingüística ha aconseguit convertir-se en una eina imprescindible. Però, saps en què consisteix i quines són les seves característiques principals?

Definició de PNL i la seva utilitat

La programació neurolingüística consisteix en un model de comunicació que explica com funciona la teva ment. És a dir, a través de la seva aplicació pots conèixer què produeix els teus sentiments i per què canvia el teu estat d’ànim. Els seus “inventors”, Grinder i Bandler, van aconseguir establir una sèrie de patrons de funcionament mental que permeten endevinar com reaccionarà una persona davant un estímul específic.

A més, el terme es divideix en tres parts fonamentals:

  • La programació, que consisteix a aconseguir que la teva ment funcioni com ho fa un ordinador. L’objectiu final és poder corregir la reacció final de la persona que s’exposi a una comunicació concreta. Imagina, per exemple, la seva utilitat per a una campanya de publicitat o similar.
  • La neurologia se centra en el funcionament neuronal i en com reacciona el cervell en cada cas. La seva manera d’interpretar les imatges i la reacció física a les mateixes és fonamental per a avançar-se a la reacció d’un pacient. I així, aconsegueix que acabi solucionant les alteracions psicològiques o psiquiàtriques que pogués experimentar.
  • La part lingüística se centra especialment en la interpretació que fa el cervell del que veu. Qualsevol imatge és convertida pel cervell en paraules. Per això, l’ús de la llengua permet ordenar els nostres pensaments de manera eficaç. Aquest tipus de programació permet aconseguir que la persona identifiqui uns certs pensaments amb una sèrie d’expressions determinades.

Bases de la PNL

Aquest tipus de programació té una sèrie d’aspectes que funcionen com a base per al seu èxit. Una de les més importants són els resultats que es volen aconseguir. Depenent de l’objectiu final, així ha de ser el tipus de programació que es dugui a terme.

L’agudesa dels sentits és un altre dels aspectes importants. Dependrà de com pensi la persona. Existeixen dos patrons de pensaments fonamentals:

  • El primer se centra en l’observació contínua de l’entorn.
  • El segon, a pensar exclusivament en els sentiments de la persona de manera aliena a les persones i les situacions que li envolten.

Després de canviar la teva manera de pensar, ajustant-la a les teves necessitats, aconseguiràs guanyar en adaptabilitat. Es tracta de ser flexible i de no comportar-se sempre de la mateixa forma per a evitar un desajustament que podria tenir repercussions a nivell mental com la inadaptació, l’ansietat o la depressió.

El pilar de tot l’anterior és la sociabilitat. L’ésser humà és sociable i necessita als seus semblants per a evolucionar. Quantes més persones coneguis, més probabilitats tens de trobar a algú que comparteixi la teva manera de veure la vida. Aquest tipus de troballes és sempre positiu, ja que millora les teves relacions i t’aporta una certa estabilitat.

Altres aspectes importants de la PNL

Els creadors de la programació neurolingüística consideraven que qualsevol acció té com a objectiu la satisfacció personal. Trobar per què fer alguna cosa provoca que el teu cervell reaccioni de manera positiva, és molt útil per a corregir les teves addiccions o comportaments incorrectes.

També comentaven que l’important és que evitis fer sempre el mateix davant una situació concreta. Si has fracassat, és més eficaç que canviïs i que intentis noves fórmules per a aconseguir el teu objectiu. Igualment, no hauries de posar-te cap mena de límit mental a l’hora de realitzar una acció. Tots podem aconseguir les metes personals que considerem importants per a continuar avançant.

programació neurolingüística

Àmbits en els quals s’usa la programació neurolingüística

Bàsicament, es va crear per a ajudar a psicòlegs i psiquiatres en el tractament de malalties psicològiques. La idea d’aconseguir programar la teva ment perquè funcioni de manera diferent no deixa de ser tan adequada com criticada per part dels detractors d’aquesta disciplina.

Tots afirmen que ningú ha pogut demostrar científicament que el pacient acabi canviant la seva manera de pensar, però no han avalat aquesta crítica amb resultats que indiquin el contrari. El que sembla obvi és que qualsevol tipus de tècnica de tractament psicològic destinada a millorar la vida del pacient hauria de ser respectada i valorada.

A més, es pot aplicar també en l’àmbit laboral, escolar i professional aprofitant millor el talent de cada persona i ajudant-lo a superar-se de manera contínua.

Es tracta, en definitiva, d’usar la ment de manera conscient i sempre intentant emmotllar-se als possibles canvis. Només així és possible evitar la frustració, els pensaments negatius o la sensació que no podràs dur a terme una acció determinada.

La PNL és una font inesgotable de recursos d’aplicació eficaç en tota mena d’àmbits. Els seus resultats són sempre sorprenents i aconsegueixen evitar, per exemple, el mal físic que genera el consum de fàrmacs per a corregir els símptomes de malalties psiquiàtriques que podrien eliminar-se de manera més saludable. El seu creixent ús sembla confirmar que els resultats són optimistes i que pot convertir-se en la solució més saludable per a desenvolupar la teva ment.